Оформлення статусу діючого члена Оптового ринку електроенергії

Оптовый ринок електроенергії (ОРЕ) — це об'єднання на договірних засадах енергетичних компаній, які виробляють, розподіляють, поставляють, купують і продають електроенергію.

Оптовый ринок електроенергії (ОРЕ) у відповідності з Законом України "Про електроенергетику" діє на основі Договоруміж його членами, яким визначені умови, діяльності, права, обов'язки та відповідальність його учасників, а також порядок діяльності, інфраструктура ринку та його органи. Економічні та фінансові механізми функціонування регулюються Правилами Оптового ринку електроенергії та відповідними інструкціями до Договору.

Функціонування ОРЕ забезпечують наступні структури:

  • Рада ОРЕ;
  • Комерційний оператор ОРЕ.

Рада ОРЕ - сукупність голосуючих і не голосуючих директорів наділених Договором певними повноваженнями, що обираються на загальних зборах учасників Договору.
Комерційним оператором ОРЕ є ДП "Енергоринок", яке здійснює купівлю-продаж всієї електричної енергії виробленої в Україні і виконує функції розпорядника системи розрахунків та розпорядника коштів ОРЕ.

Організація оптового ринку заснована на саморегулюванні діяльності його учасників, у тому числі за допомогою участі в розробці правил функціонування оптового ринку та формуванні постійно діючої системи контролю за дотриманням зазначених правил.

Організація оптового ринку базується на саморегулюванні діяльності його учасників, у тому числі прийнятті участі у розробці правил функціонування оптового ринку та формуванні постійно діючої системи контролю за дотриманням зазначених правил.

Рада ринку, на підставі спеціальної процедури - приймає в члени ОРЕ нових учасників Договору.

Для того щоб виробляти, купувати або продавати електричну енергію в Україні будь-яка компанія повинна отримати статус члена ОРЕ та укласти відповідні договори купівлі-продажу електроенергії з його учасниками. До отримання членства необхідно отримати ліцензію на генерацію електроенергії в Україні

Перелік документів, який необхідно підготувати для отримання статусу члена ОРЕ:

 • Ліцензія НКРЕ на виробництво електричної енергії.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.
 • Статут підприємства.
 • Свідоцтво платника ПДВ.
 • Довідка з НКРЕ про відсутність заборгованості по сплаті за ліцензію.
 • Рекомендації будь-якого діючого члена ОРЕ.
 • Заява про вступ до ОРЕ встановленого зразка.
 • Короткий опис виду діяльності заявника.
 • Дані про річний обсяг операцій на ОРЕ.
 • Протокол порядку обміну даними з ОРЕ.
 • Зразки підписів керівників (відповідальних осіб), які мають право підпису документів, які будуть оформлятися в період роботи на ОРЕ.

Повернутися