Супровід процесу отримання «зеленого тарифу»

Оптовий ринок електричної енергії в Україні, згідно чинного законодавста, зобов'язаний купувати за «зеленим» тарифом всю електроенергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії та непродану за договірними цінами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, які здійснюють господарську діяльність з постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Зелений тариф«Зелений тариф» в Україні затверджує Національна комісія регулювання енергетики(НКРЕ) згідно спеціального Порядку, введеного постановою НКРЕ №32 від 22 січня 2009 року.

Для отримання «зеленого тарифу» необхідно підготувати та подати на розгляд НКРЕ такі документи:

 • Сертифікат відповідності, виданий ДАБК, який підтверджує введення об'єкта в експлуатацію.
 • Договір купівлі-продажу (поставки, оренди тощо), генеруючого обладнання.
 • Акт прийому-передачі генеруючого обладнання від виробника (постачальника).
 • Перелік станцій, що знаходяться у власності.
 • Розрахунок собівартості виробництва електроенергії.
 • Обгрунтування статей і елементів витрат собівартості виробництва електроенергії.
 • Пояснювальна записка до робочого проекту будівництва об'єкта
 • Технічні умови на підключення об'єкта до енергосистеми України
 • Кошторисна документація на будівництво.
 • Довідка та підтверджуючі документи, що питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження становить не менше:
   15% - з 01.01.2012,
   30% - з 01.01.2013,
   50% - з 01.01.2014.
 • Заяву встановленого зразка, про затвердження «зеленого» тарифу.

Профільні управління Національної комісії регулювання енергнетикі детально аналізують подані документи, вивчають подану на затвердження структуру витрат і роблять свої експертні висновки. До винесення рішення проходить декілька ітераційних обмінів документами, сам процес може зайняти досить тривалий час і не завжди закінчується позитивним рішенням для подаючої сторони.

Повернутися