Get Adobe Flash player

Електроенергетичний аудит

Підвищення енергоефективності – одна з найголовніших і найактуальніших тем в Україні.

енергоаудитЕнергоаудит (електроенергетичний аудит) від ЕК «Укренергоекспорт» — це всебічна оцінка діяльності підприємства Замовника, пов'язаної з витратами на електричну енергію, спрямована на виявлення можливості економічно ефективної оптимізації споживання електроенергії та витрат на її купівлю або виробництво.

Цілі проведення енергоаудиту:
 • Виявлення джерел технічних і комерційних втрат електроенергії.
 • Визначення граничних показників електроенергетичної ефективності.
 • Розробка комплексної програми зниження витрат на оплату електроенергії.

Результатом електроенергетичного аудиту є комплексний аналітичний звіт з рекомендаціями для прийняття подальших управлінських рішень Замовником:

    1. Аналіз необхідного нормативними документами і фактичного порядку розрахунків за активну та реактивну електроенергію з урахуванням втрат електроенергії по кожній точці обліку. У разі виявлення необгрунтованих вимог з боку енергопостачальної компанії Вам будуть надані рекомендації, а при необхідності, на підставі окремого договору надана допомога в перегляді цих вимог з боку енергопостачальної компанії та повернення грошових коштів, отриманих не обгрунтовано.

    2. експертний висновок–розрахунок про коректність використання енергопостачальною компанією діючих методик розрахунку вартості перетоків реактивної електроенергії.

    3. Експертний висновок про стан трансформаторного парку 35кВ-110кВ із зазначенням груп критичності та експлуатаційних пріоритетів усередині кожної групи.

    4. Техніко-економічні обгрунтування доцільності впровадження установок компенсації реактивної потужності на кожному енергооб'єкті.

    5. Техніко-економічні обгрунтування доцільності впровадження / модернізації систем частотного регулювання та управління основним технологічним устаткуванням.

    6. Техніко-економічні обгрунтування доцільності впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) на підприємстві.

    7. Техніко-економічне обгрунтування доцільності роботи підприємства з незалежними постачальниками електроенергії в Україні.

Успішний розвиток виробництва вимагає зниження енергоємності продукції та збільшення ефективності використання енергоресурсів. Для досягнення цих цілей необхідна розробка програм комплексного енергозбереження та інвестиції в енергозберігаючі технології.

Для забезпечення створення необхідних умов для виконання робіт з усього комплексу енергоаудиту Замовником повинні бути підготовлені наступні робочі матеріали:

 • Однолінійна схема електропостачання об'єктів Замовника.
 • Акти розмежування балансової належності.
 • Плани розміщення устаткування на підстанції, де встановлені вузли обліку електроенергії.
 • Перелік комерційних точок обліку (перелік приєднань), із зазначенням диспетчерського найменування і встановленої потужності. У тому числі субабонентів на прямих договорах з енергопостачальною компанією.
 • Характеристики вимірювальних приладів вузлів обліку (лічильники, трансформатори струму та напруги): тип, марка, дата останньої державної повірки, і т.п.
 • Паспорти - протоколи вимірювання похибки вузлів обліку.
 • План розташування кабельних каналів на підстанціях.
 • Схеми вторинних ланцюгів вимірювання.
 • Замір електричних характеристик в режимний день (зима / літо). Якщо об'єкти забезпечені системою АСКОЕ – необхідно надати типовий добовий профіль режиму роботи підприємства.
 • Додаток до договору на постачання електричної енергії «Про порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії.
 • Повідомлення енергопостачальної компанії про розрахунок ЕЕРП (економічного еквівалента реактивної потужності).
 • Сумма помесячного начисления по реактивной электроэнергии в кВт*ч и гривнах с НДС за последние шесть месяцев. При этом, если расчеты производятся по каждой зоне суток, то эти данные нужно представить в разрезе суточных зон.
 • Додаток до договору на постачання електричної енергії «Про розрахунки втрат в електричних мережах», зі вказівкою паспортних даних дівоцтва силових трансформаторів для випадку коли комерційний облік встановлений не на межі балансової належності.
 • Опис основного енергоємного технологічного обладнання, стан системи управління.
 • Паспорти та експлуатаційна документація на силові трансформатори 35кВ-110кВ.