Порядок постачання електроенергії в Україні до 01.01.2019


Вимоги до постачальників електроенергії в Україні до 01.01.2019

Згідно з діючим до 01.01.2019 року законодавством в енергетиці, в Україні існувало два види постачальників електроенергії:

1. Постачальники за регульованим тарифом (ПРТ),- це головним чином обласні енергопостачальні компанії (обленерго), а в окремих регіонах України структурні підрозділи «Укрзалізниці» що працювали за фіксованим (регульованим) Державою тарифом на електроенергію. Споживачем такого постачальника могла бути будь-яка юридична або фізична особа.

Схема поставки електроенергії за регульованим тарифом

2. Постачальники за нерегульованим тарифом (ПНТ),- це суб'єкти господарської діяльності, які мали право поставляти електроенергію споживачам за вільним тарифом. Робота з такими постачальниками дозволяла споживачеві отримати нижчу ціну на електроенергію порівняно з фіксованою ціною ПРТ (обленерго), за рахунок вимушеного зниження величини власного прибутку ПНТ в умовах конкуренції на немонополізованому ринку ПНТ. Споживачем ПНТ могла бути будь-яка юридична особа.

Схема поставки електроенергії за не регульованим тарифом

 

Енергетична компанія «Укренергоекспорт» відносилася до другого виду постачальників електроенергії, а саме була постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом і відповідала всім формальним вимогам законодавства України, що пред'являлися, до цього виду діяльності:

 1. Володіла ліцензією НКРЕ №АВ507762, яка дозволяла здійснювати постачання електричній енергії будь-якому споживачеві (окрім населення) на всій території України і експорт електричної енергії за межі України – будь-яким зарубіжним споживачам.
 2. Була членом Оптового Ринку електричної енергії України (ОРЕ).
 3. Мала договір купівлі-продажу електричній енергії з ДП «Енергоринок» - оператором Оптового Ринку електричної енергії, на підставі якого купує необхідний об'єм електроенергії в ОРЕ, транспортує електроенергію до меж будь-якого ПРТ(обленерго) для постачання кінцевим споживачам.
 4. Мала договори транспортування електроенергії, з обласними ПРТ (обленерго) – монопольними власниками розподільчих електричних мереж в регіонах, на підставі яких транспортує електроенергію для постачання до електричних мереж кінцевого споживача.

На початок розділу

 


Оцінка економічної доцільності купівлі електроенергії за вільним тарифом до 01.01.2019

Опитувальний листДля оцінки доцільності купівлі електроенергії за вільним тарифом і отримання попередніх даних про економічний ефект від переходу на купівлю електроенергії у енергетичної компанії «Укренергоекспорт», Вам було необхідно направити нам заповнений, Опитувальний лист.

Додатково, для точнішого техніко-економічного розрахунку бажано було до опитувального листа прикласти фактичні дані про почасове споживання електроенергії за будь-який конкретний календарний місяць, згідноінформація про погодинне споживання електроенергії наданого шаблону:  

 

 

 

 

 

На початок розділу

 


Вимоги до споживачів при купівлі електроенергії за вільним тарифом до 01.01.2019

Споживачі електроенергії, які розглядали можливість роботи з ПНТ, повинні були відповідати наступним основним критеріям:

 1. Відсутність заборгованості споживача перед ПРТ (обленерго).
 2. Рівномірне електричне навантаження протягом доби, тижня, місяця.
 3. Наявність у споживача диференційованих лічильників і автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКУЕ).

Вимоги критеріїв B і C мали пріоритетний характер, і могли в окремих випадках передбачати для споживача виключення.

На початок розділу

 

 


Процедура переходу споживача від ПРТ до енергетичної компанії «Укренергоекспорт» до 01.01.2019

Споживач, що відповідав основним критеріям і прийняв рішення про перехід до ПНТ на купівлю електроенергії за вільним тарифом повинен був виконати наступні процедурні кроки:

 1. Укласти договір купівлі-продажу з енергетичною компанією «Укренергоекспорт».
 2. Оформити «Довідку про стан обліку електроенергії у споживача» згідно шаблону Оптового Ринку електроенергії, додатками до якої мають бути:
  1. Свідоцтво на локальний пристрій збору і обробки даних( ЛПЗОД) і(або) автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКУЕ).
  2. Протокол Метрологічної атестації вимірювальних комплексів і ЛПЗОД/АСКУЕ.
  3. Паспорти-протоколи по перевірці вимірювальних почасових комплексів (лічильників, трансформаторів струму і напруги).
  4. Затверджена схема електропостачання споживача, з вказівкою меж балансовоъ приналежності та місць установки лічильників.
 3. Направити, за двадцять днів до початку місяця постачання від ПНТ, в ПРТ (обленерго) лист про необхідність призупинення договору між ПРТ і споживачем в частині постачання активної електроенергії, і здійснити повний розрахунок з ПРТ за останній місяць постачання від ПРТ.

На початок розділу