Юридична підтримка

юридична підтримкаЕК «Укренергоекспорт» працює, спеціалізується, а також надає юридичну підтримку в сферах традиційної та альтернативної електроенергетики

Поряд з основними видами діяльності компанія забезпечує юридичний супровід в період становлення і врегулювання взаємовідносин між учасниками оптового ринку електричної енергії, а також між електропередавальними організаціями, постачальниками електричної енергії, споживачами і замовниками їх послуг.

ЕК «Укренергоекспорт» допоможе вирішити різнопланові нестандартні проблеми пов'язані з юридичними особливостями та наслідками «юридичної казуїстики» в договорах оптового ринку електроенергії, передачі та постачання електроенергії, підключення до електричних мереж ліцензіатів - природних монополістів, коректності застосування тарифів, нарахування штрафних санкцій, оплати за реактивну енергію та багато інших...:

  • надання юридичної підтримки при укладанні договорів поставки електроенергії, купівлю-продаж електричної енергії, про приєднання до електричних мереж, у тому числі здійснення правової експертизи проектів відповідних договорів і підготовка в установленому законодавством порядку зауважень (пропозицій) до них;
  • надання юридичної допомоги в частині виконання договірних зобов'язань в сфері енергетики, зокрема правильності застосування тарифів, обчислення штрафних санкцій, сплати за спожиту енергію, виконання умов приєднання (забезпечення доступу) і т.п.;
  • організація і введення претензійно-позовної роботи, в тому числі підготовка процесуальних документів (претензій, позовних заяв, відзивів, заперечень, клопотань і т.д.) і подання у встановленому законодавством порядку інтересів в суді;
  • надання письмових консультацій, правових висновків, довідок з питань застосування вимог чинного законодавства у сфері енергетики;
  • підготовка звернень (запитів, заяв, скарг) до суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері енергетики, а також в уповноважені державні органи з питань застосування вимог чинного законодавства та з метою досудового врегулювання спірних питань між монополістами та споживачами (замовниками);
  • представлення інтересів зацікавлених осіб у взаємовідносинах з уповноваженими державними органами в галузі енергетики;
  • надання правової допомоги (консультацій) з питань отримання ліцензій та дозволів, необхідних для здійснення господарської діяльності у сфері енергетики.