лютого 2019

Іронія долі: 5 «газових» протиріч світової геополітики

ДЖЕРЕЛО: MIND

17 лютого в Німеччині завершилася щорічна Мюнхенська конференція з міжнародної безпеки, яку відвідало понад 600 політиків й експертів, у тому числі 35 глав держав і урядів, а також 80 міністрів оборони та закордонних справ. Головною темою заходу стало протистояння Росії та Китаю з Заходом. Тон дискусії було задано доповіддю його організаторів з промовистою назвою: «Великий пазл: хто підбере деталі?».

Іронія долі: 5 «газових» протиріч світової геополітики

ДЖЕРЕЛО: mind

17 лютого в Німеччині завершилася щорічна Мюнхенська конференція з міжнародної безпеки, яку відвідало понад 600 політиків й експертів, у тому числі 35 глав держав і урядів, а також 80 міністрів оборони та закордонних справ. Головною темою заходу стало протистояння Росії та Китаю з Заходом. Тон дискусії було задано доповіддю його організаторів з промовистою назвою: «Великий пазл: хто підбере деталі?».

Модель энергорынка до 01.07.2019

Оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) Украины был создан в 1996 году по образцу модели пула электроэнергии Англии и  Уэльса. ОРЭ является упорядоченной системой осуществления операций покупки-продажи электрической энергии. В течение длительного времени с момента создания, работа ОРЭ, как и энергетической отрасли в целом была нестабильной. Это было связано в первую очередь, с проблемами неплатежей и накопленной задолженности потребителями  за отпущенную электроэнергию.

Модель енергоринка України до 01.07.2019

Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) України було створено у 1996 році за зразком моделі пулу електроенергії Англії та Уельсу. ОРЕ є впорядкованою системою здійснення операцій купівлі-продажу електричній енергії. Протягом тривалого часу робота ОРЕ, як і енергетичної галузі в цілому була нестабільною. Це було пов'язано, насамперед, з проблемами неплатежів та накопиченої заборгованості за відпущену електроенергію. Зокрема, до 1999 року переважали різні форми бартерних розрахунків, і лише близько 6% оплати здійснювались грошовими коштами.

Electricity audit

Increasing of the energy efficiency is one of the most important and actual topic in Ukraine.

енергоаудитEnergoaudit (electricity audit) from EC "Ukrenergoexport" - it is a comprehensive assessment of the Customer's enterprise activity related to the electricity cost, aimed to identify the possibility of cost-effective optimization of the electricity consumption as

Партнеры ЭК «Укрэнергоэкспорт»

Президент

Партнери ЕК «Укренергоекспорт»

Президент