октября 2018

Чи запрацює в Україні ринок електричної енергії?

ДЖЕРЕЛО: НБУВ

Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації та структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення. Ефективне функціонування ринку електричної енергії також є складовою енергетичної безпеки держави.